Членове

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД


уебстраница

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД (основано през 2006 г. като Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД) е водещ интегратор на най-новите комуникационни и информационни технологии. Преобладаващата част от големите държавни и бизнес организации в България използват тези технологии за организиране на своите мрежи за пренос на глас и данни,  за реализацията на информационни системи/центрове за данни, за изграждане на центрове за обслужване на клиенти и др.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД е единственият акредитиран Премиум дистрибутор (Premium Distribution Partner) най-високото ниво на партньорство за разпространение на цялата гама продукти и услуги, предлагани от Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс както в България, така и в Македония.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД предлага иновативно портфолио oт продукти, системи и услуги:

 • Проектиране, доставяне, инсталиране и поддържане на комуникационни системи;
 • Мултимедийни решения за пренос на глас, данни и видео;
 • Решения за Обединени комуникации и взаимодействие (UCC– Unified Communications and Collaboration);
 • Решения за централизирани и разпределени корпоративни гласови комуникации (Cloud, VoIP, TDMи конвергирани);
 • Мултимедийни центрове за обслужване на клиенти;
 • Хардуерни и софтуерни мултимедийни терминали (телефонни терминали, софтуерни клиенти);
 • Системи за оповестяване на населението при бедствия и аварии;
 • Системи за диспечерски центрове;
 • Решения за корпоративни мрежи и сигурност на база на продуктовата гама Ентерасис (Enterasys);
 • Консултиране на потенциални и настоящи клиенти по отношение на оптимизиране на съществуващата комуникационна и информационна инфраструктура;
 • Системи за информационна сигурност;
 • Разработка на софтуер;
 • Изграждане на центрове за данни и информационни системи;
 • Проектиране, доставка, изграждане и узаконяване на оптични мрежи;
 • Пакетирани решения за Унифицирани комуникации, Центрове за обслужване на клиенти, Гласови комуникации и мрежи за данни за малки и средно-големи предприятия и др.

Фирмената политика и организацията на работа са в съответствие с изискванията на  внедрените Система  за управление на качеството, съгласно стандарт - ISO 9001:2008; Информационна сигурност, съгласно стандарт - ISO 27001:2005; Системa за управление на околната среда - ISO 14001:2004 и Системa за управление на здравословните и безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007.