Членове

ИНГ Банк Н.В.


уебстраница

ИНГ Банк Н.В.

ING е глобална финансова институция, която предоставя услуги в областта на банковото дело, инвестициите, животозастраховането и пенсионноосигурителните продукти. Компанията е започнала дейността си като холандско дружество, а в момента обслужва над 67 милиона частни, корпоративни и институционални клиенти в повече от 40 страни в Европа, Северна и Южна Америка и Азия.

Като част от ING Group, ING Корпоративно банкиране предоставя финансови продукти и услуги на корпоративни и институционални клиенти и е сред водещите корпоративни банки в Белгия, Холандия и Люксембург, както и в Централна и Източна Европа.

ING Корпоративно банкиране  e една от първите международни банки, която основава мрежа в Централна и Източна Европа в началото на 90-те години на 20 век. С повече от 2000 служители и присъствие в 11 държави в Централна и Източна Европа банката предоставя местни и регионални решения за широка гама финансови продукти и услуги, специално създадени, за да отговорят на нуждите на всеки клиент.

В България ИНГ Банк Н.В. - клон София започва своята дейност през октомври 1994 г., като предоставя пълна гама от продукти и услуги за своите корпоративни клиенти. Банката предлага основни банкови продукти като корпоративно кредитиране, плащания и управление на парични средства, структурирано финансиране, финансови пазари, корпоративни финанси и попечителски услуги на водещи български фирми и чуждестранни мултинационални компании. Банката е също така и един от най-aктивните участници на междубанковия валутен и паричен пазар.

ИНГ Банк Н.В. - клон София е неколкократно определяна за най-добра чуждестранна банка в България от списанията "Euromoney" и "Business Central Europe". Банката е удостоена също така с наградата за най-добър клон на чуждестранна банка в България за 2011г. от специалното издание "Капитал 100".