Членове

Когнайт България


уебстраница

Когнайт България

Когнайт/ Cognyte е световен лидер в разработката на софтуер за разследващ анализ, който предоставя на правителства и други организации приложима информация за по-безопасен свят (Actionable Intelligence for a Safer World™). 

Нашият софтуер с отворен интерфейс е предназначен да помогне на клиентите да ускорят и подобрят ефективността на разследванията и вземането на решения. 

Стотици клиенти разчитат на нашите решения за подобряване на процеса по провеждане на разследвания и извличане на познания, с които идентифицират, неутрализират и успяват да се преборят със заплахите за националната сигурност и предотвратяването на различни престъпни и терористични дейности.