Членове

УелфЛок


уебстраница

УелфЛок

УелфЛок – Приветствай непознатото. Отключи трайна стойност.

УелфЛок представлява дисруптивна B2B & B2C хибридна бизнес консултанска фирма, която прилага рафинирани оперативни методологии, съвместно използвайки вътрешно създадени Cloud прогнозиращи бизнес платформи.

Концетрирана върху предлагане на широкоспектърни услуги и прилагане на експертиза предимно на европейския пазар с динамичен екип, който притежава колективно над 60 години опит от различни глобални организации.

Нашият фокус, мисия, визия и предназначение – възвръщаемост на добавена стойност в дългосрочно инвестирано време.

Целеустремени в подобрение на иновативните процеси и подновяване на MCS сектора – УелфЛок сформира дългосрочни партньорства и таргетира финансовия сектор / информационни технологии / луксозния и частниясектор, предоставяйки високи специализирани и адаптивни услуги, навлизайки в дълбоки експертни анализи за клиентския спектър на индустрия, стратегически интегрирайки критични бизнес решения, подпомагайки за видимо устойчив и контролиран растеж.

Нашите услуги и основни области: Цифрова трансформация | Устойчивост и ESG, КСО | Киберсигурност | Клиентско преживяване | Анализ и наука за данните