Членове

Аджайл Пул


уебстраница

Аджайл Пул

Бизнес консултиране, оптимизация и трансформация на процеси, обучение и практическа работа с мениджъри и екипи.

Създадена през 2016 г., AgilePool Ltd. помага на организациите да постигнат истинска бизнес гъвкавост. Ние трансформираме традиционните работни места в жизнена и модерна среда, където мотивацията и иновациите процъфтяват.

Нашата мисия е да създаваме компании, в които екипите работят безпроблемно за общи цели и са фокусирани върху предоставянето на стойност, преминавайки отвъд обикновените задължения към истинска ангажираност. Чрез оптимизиране на процесите на управление и внедряване на ключови умения, ние прилагаме адаптиран подход за повишаване на производителността и насърчаване на непрекъснато подобрение на всички организационни нива.

За разлика от конвенционалните консултанти, ние се ангажираме дълбоко и практически с нашите клиенти. Изготвяме и прилагаме стратегии съвместно с екипите, за да осигурим оптимизация в реално време. Нашият доказан опит с компании като Pluxee, Roche, Novartis и Gameloft подчертава способността ни да ускоряваме дигиталната трансформация, да подобряваме вземането на решения и да оптимизираме разработването на продукти и услуги, като постигаме измерими резултати в рамките на месеци.

Ние предоставяме три основни услуги, предназначени да тласнат организациите към съвършенство:

  • Оптимизиране и трансформация на бизнес процеси: Ние помагаме на средни и големи организации да подобрят своите отдели, екипи и процеси за управление на проекти, като използват доказани гъвкави методи, подходи и рамки. В резултат, постигаме повишена ефективност и ефикасност в развойната дейност.
  • Повишаване на уменията на мениджъри и екипи: С фокус върху видими резултати, ние помагаме на мениджърите и екипите да постигнат съществени подобрения в уменията си, лидерските способности и цялостното представяне, като гарантираме, че служителите ще достигнат пълния си потенциал.
  • Обучения и уъркшопи: Нашите практически обучения и уъркшопи снабдяват мениджърите, екипите и служителите със 100% практически умения. Чрез новаторски подходи ние гарантираме, че хората са готови да прилагат нови техники и умения директно в работата си, насърчавайки незабавни и дългосрочни ползи.