Членове

Метикс


уебстраница

Метикс

 „Метикс” ООД е частна семейна компания, създадена през 1990 г. в Петрич.

 • Група от фабрики, специализирани в производство на електрически табла, бетонни и метални комплектни трансформаторни подстанции, разпределителни уредби за средно и ниско напрежение и др.
 • Офисът на „МЕТИКС“ ООД в гр. София е с локация бул.Черни връх“ 109
 • Търговска марка `Метикс`, одобрена от Патентното ведомство на РБ
 • Патент за промишлен дизайн на Комплектна трансформаторна подстанция, издаден от Патентното ведомство на РБ
 • Сертификати за следните въведени системи за управление: EN ISO9001:2015,BDS EN ISO 14001:2015 и BDS ISO 45001:2018
 • Член на Камарата на строителите в България, Българска асоциация на електротехниката и електрониката, Асоциацията на индустриалния капитал в България
 • 4 отличия Златен медал за иновации от Международен технически панаир Пловдив
 • Нестандартни решения във фотоволтаиката, БКТП, ЗРУ и инверторни станции
 • Одобрен доставчик на „Електрохолд България” и „ЕРМ Запад“ – по утвърдените стандарти
 • Лиценз за производство на Комплектна разпределителна уредба UniSec 20kV от ABB Цюрих – единствени в България и първи в Европа
 • Усвоени средства и реализирани проекти по eвропрограми за около 3 000 000 лв.