Членове

КПМГ в България


уебстраница

КПМГ в България

КПМГ Интернешънъл е глобална мрежа от фирми за професионални услуги, които предоставят одит, данъчни и консултантски услуги. Ние сме представени в 153 страни и територии и имаме 207 000 служители, които работят във фирми-членки по целия свят. Независимите фирми-членки на КПМГ мрежата са асоциирани с КПМГ Интернешънъл Кооператив („КПМГ Интернешънъл”), швейцарско юридическо лице.

КПМГ в България включва КПМГ България ЕООД и КПМГ Одит ООД. Дружеството е основано през 1992 г. и в момента е една от водещите фирми, които предоставят одит, данъчни, правни и консултантски услуги на българския пазар, с 300 служители в офисите си в София и Варна.

Българската практика е част от мрежата на КПМГ в Централна и Източна Европа и e водещата фирма-членка на КПМГ на Балканите, състояща се от практиките на КПМГ в Албания, България, Косово и Македония. Ние се стремим да осигурим постоянен стандарт на услугите, основан на високи професионални умения, специфичен опит в различните сектори и познаване на местния пазар.