Членове

АД „Боянов и Ко.“


уебстраница

АД „Боянов и Ко.“

Боянов и Ко., основана преди повече от 34 години, е изградила престижна репутация като водещ правен партньор за над 4500 уважавани корпоративни и институционални клиенти. Фирмата е оказала значително влияние върху правния пейзаж на България, като участва в големи сделки и се застъпва подобренията в правната и бизнес среда.

Като основател на Фондацията за правно развитие Боянов и Ко. играе ключова роля в оформянето на съвременни правни специалисти. Инициирането от фирмата на Балканския правен форум и Югоизточноевропейската правна група (SEE Legal) демонстрира нейното влияние в международната правна общност. Освен това, Боянов и Ко. е инициатор и съосновател на Юридическия алианс на Трите морета (Three Seas Legal Alliance), което допълнително затвърждава неговото влияние и обхват. Тези инициативи, заедно с членството в глобални правни асоциации, разширяват обхвата на фирмата и подобряват нейната способност да предлага всеобхватна правна подкрепа през границите.

Боянов и Ко.се явява като символ на правна мощ, етика и международно влияние. С фокус върху успеха на клиентите и ангажираност с правното превъзходство фирмата продължава да оформя правната обстановка в България и отвъд нея.