Членове

Александър Електрик


уебстраница

Александър Електрик

“АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК” е компания за електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги и системи за автоматизация. Услугите ни включват всичко за изграждането и функционирането на една електроинсталация – от електрическите табла и осветления до BMS и цялостни инсталации.

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

 • Цялостно изграждане на електроинсталации в новопостроени сгради
 • Ремонт и поддръжка на изградени електроинсталации, както и новосъздадени
 • Проектиране в зависимост от особеностите на сградата и архитектурния модел
 • Монтаж на електрически табла, подмяна, ремонт на съществуващи електроинсталации
 • Разнообразни решения за вътрешно и външно осветление

АВТОМАТИКА

 • Ремонт и поддръжка на всички системи за автоматизация
 • Интегриране на нови решения със съществуващи системи за автоматизация
 • Създаване на автоматизирани сградни инсталации

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

 • Структурно окабеляване – за кабелна телевизия, компютърни и телефонни мрежи, домофони и звънчеви инсталации
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ

 • Проектиране, изграждане, програмиране, мониторинг и поддръжка