Членове

Фондация „Цанко Лавренов”


уебстраница

Фондация „Цанко Лавренов”

Фондация „Цанко Лавренов” е създадена през 2000 г. в София от Силва Лавренова и Лаврен Петров. Основната цел на фондацията е да опазва, съхранява и експонира творчеството на своя патрон – известния български художник Цанко Лавренов, да организира изложби в страната и чужбина и да организира, насърчава и реализира проекти в областта на културата.

Мисията на фондация „Цанко Лавренов” се състои в изграждане на положителния облик на българската култура у нас и в чужбина. Чрез дейността си се стремим творците и стойностните произведения на съвременното изкуство да получат заслужено признание и поле за изява на световната сцена, а културните ни ценности да намерят своето достойно място в общото европейско наследство.