Членове

Лейнонен България


уебстраница

Лейнонен България

Leinonen Group е международно установена счетоводна и консултантска фирма с над 30 години знания и опит. Нашите 13 офиса са в Скандинавия, Балтийските държави, Централна и Източна Европа – общо 12 държави, т.е. Финландия, Швеция, Норвегия, Естония, Латвия, Литва, Полша, България, Унгария, Казахстан и Украйна.

Нашето портфолио от услуги включва счетоводство, управление на заплати, данъчно облагане и консултантски услуги. Всички наши услуги са персонализирани, за да отговарят на нуждите на бизнеса.

Лейнонен България е създадена през 2008 г. в София. Качеството на нашите услуги е гарантирано от строги процедури за вътрешен одит. Компанията притежава сертификат за качество ISO 9001:2015 от Bureau Veritas от 2018 г. и имаме застраховка за професионална отговорност, покриваща евентуални грешки.

Адаптирането на нашите услуги към индивидуалните нужди на клиента е от съществено значение за всяка компания, но особено за малките и средни компании, които ценят гъвкавостта на администрацията. Местните компании също ценят нашата надеждност и международен опит.

Leinonen подкрепя и се грижи за финансите на своите клиенти и по този начин им помага например да преодолеят предизвикателствата и рисковете, свързани със стартирането на нов бизнес и да избегнат трудностите при възлагане на счетоводство на външни изпълнители.