Членове

Национална мрежа за децата


уебстраница

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на над 120 граждански организации и съмишленици от цялата страна, които работят за децата на България. Ние се застъпваме за правата на децата и търсим реална промяна и подобряване на живота на децата и семействата в страната ни. 

Едни от най-популярните ни кампании са Бележник – „Какъв е средният успех на държавата в грижата й за децата“, Voice it: Мнение от значение, Награди „Златна ябълка“. Още редица други проблеми свързани с благосъстоянието на българските деца и семейства са в нашия фокус. 

Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата. 

  • 10 000 професионалисти от организациите-членове подкрепят на терен 140 000 деца и 76 000 семейства всяка година.
  • 7000 деца са изведени от институции и 13 600 деца са подкрепени, за да не бъдат настанени в институции през 2021 г.
  • Повече от 20 предложения на експерти от НМД са отразени в новия закон за началното и предучилищно образование.
  • Над 350 деца и млади хора са част от младежка мрежа «Мегафон», където са получили знания за правата на децата и умения за упражняване на правото си на мнение.