Членове

Сирма Бизнес Консултинг


уебстраница

Сирма Бизнес Консултинг

Сирма Бизнес Консултинг (СБК) е създадена през 2007 г. Компанията съчетава ИТ и инженерния опит на Сирма Груп Холдинг с професионалното ноу-хау на финансовите мениджъри, банкери, бизнес анализатори и консултанти, работещи в СБК. Това сътрудничество дава конкурентно предимство при разработването и внедряване на софтуерни решения за банковия и финансов сектор. Наши проекти и решения са реализирани в над 10 страни в Америка и Европа.

СБК е призната за най-добър системен интегратор в България за внедряването на продуктите на Oracle – FlexCube, Oracle BPM, Newgen DMS и Oracle EBS. СБК разработва също така и свои собствени софтуерни продукти, прилагайки иновативни технологии и допълвайки възможностите за интеграция на Oracle продукти и решения. Компанията прилага международни стандарти и най-добри практики в своята дейност, извършва и консултантски услуги за бизнес процеси и ИТ решения.

Сирма Бизнес Консултинг АД е специализирана в доставка на технологии – разработка на софтуер, системна интеграция и внедряване на софтуерни решения и системи за финансови институции. Компанията създава и развива транзакционни, рипортинг, софтуерни решения за управление на електронни канали от световна класа. В допълнение ние внедряваме финансов софтуер, който е разработен от Oracle Financial. В компанията работят над 60 експерти с многогодишен опит в банково и застрахователно дело.

Сирма помага на своите клиенти да идентифицират и внедрят най-добрите решения, за да управляват своите бизнес предизвикателства и нужди. Ефективните консултантски услуги на експертите от Сирма, улесняват компаниите да трансформират процесите си, насочвкайки ги към растеж, по-добра ефективност, добре управляван риск и синхрон в бизнес операциите. Управленската консултантска експертиза, която Сирма предлага, оптимизира работата във всички аспекти на организацията. Клиентите ни постигат печеливш ръст, повишавайки конкурентноспособността си, чрез внедрените нови бизнес модели.