Членове

ААМ Консултинг България


уебстраница

ААМ Консултинг България

AAM Management Information Consulting Ltd. е независима компания, създадена през 1994 г. само от унгарски частни собственици. Работи в международния бизнес като мултинационална консултантска компания. Разполагаме с над 100 консултанти и сме най-голямата независима унгарска консултантска компания, като същевременно работим в Централна и Източна Европа и в световен мащаб.

Нашата регионална експанзия започна през 2005 г. ААМ Консултинг България е открита през 2010 г. и започна работа с предоставяне на консултантски услуги по информационни технологии и информационна сигурност на местния банков сектор.

Гордеем се с:

  • 25+ години опит
  • 2500 + успешни проекта

Целта на AAM Consulting е да помага на своите клиенти да станат по-успешни чрез интегриране на техните корпоративни цели и операции. Ние допринасяме за развитието на бизнеса им и постигането на целите им, като ги подкрепяме в техните проекти с предоставяне на компетенции и капацитет в областта на дигитализацията, бизнес процесите, развитието на информационни технологии и информационната сигурност.