Членове

Сънлайт Хелт

Сънлайт Хелт

Сънлайт Хелт е компания, специализирана в консултантските услуги в областта на здравеопазването. Компанията работи активно с представители на местната власт, здравната общност и редица научни, браншови, съсловни и други организации, опериращи в тази сфера.

Освен с консултантска дейност, Сънлайт Хелт се занимава още с разработване и управление на проекти, пазарни и научни проучвания, обучения, рекламна и посредническа дейност, търговско представителство, организиране на събития и др.

Сред водещите проекти, по които работи Сънлайт Хелт, е Националният противораков план. В рамките на проекта компанията има за задача да координира отделните дейности по изграждането и въвеждането на плана на територията на страната. Това включва координация на усилията на участниците в проекта, организиране на срещи с представители на работната група и Министерството на здравеопазването, комуникация с европейски институции, партньорите по проекта, както и организиране на комуникационна кампания за неговото популяризиране.