Членове

Ферма „Багри“


уебстраница

Ферма „Багри“

Открихме „Багри-Н“ ООД през 2015 г. с намерението да развием в България принципа на „slow food” в икономиката на ресторантьорството. Основна насока в бизнеса ни и досега остава идеята за къси вериги, директни доставки, локални и сезонни продукти и устойчивост в развитието.

Стремежът ни да продължим и надградим тези виждания продължи и днес сме собственици на ферма със затворен цикъл на производство, намираща се в природен парк „Персина“, в близост до град Белене. Дейността ни се фокусира в сферата на търговията с висококачествени хранителни продукти, услуги и рентиерство, а отскоро реализираме и интересите си чрез изграждане и управление на ВЕИ.