Членове

Ревекс


уебстраница

Ревекс

Ревекс ООД е оценителско дружество с професионален екип, притежаващ разнообразен опит и умения, което ни дава възможност да дадем адекватен отговор на нуждите на нашите възложители.

Ревекс осъществява своята дейност с подбран, квалифициран персонал и разполага с оборудване за качествено и бързо извършване на доклади. Всяка оценка е резултат от прецизен анализ на база данни, натрупан опит и актуализирана информация от реалния пазар на недвижими имоти.

Ревекс е създадено в отговор на засиленото търсене на качествени консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти. Фокусът на нашите специалисти е изготвянето на пазарни оценки за нуждите на банково кредитиране, покупко-продажба, съдебни производства, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на пазарен наем и всички други случаи, в които е необходимо определяне на стойността на вашите активи. Специалистите ни са с богат опит в оценяването на различни видове активи и в посредничеството при сделки с недвижими имоти.