Членове

Бош в България


уебстраница

Бош в България

Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги със силни пазарни позиции в различни области. Роберт Бош ЕООД има стабилно присъствие в България от повече от 28 години и е представена в страната от направленията автомобилно оборудване, електроинструменти, термотехника и сградни технологии.

През 2019 година Бош откри Инженеринг център в София, където близо 500 висококвалифицирани софтуерни специалисти разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране, изкуствен интелект (AI) и електромобилност. Само две години след откриването му екипът вече допринася за развитието на множество софтуерни функционалности и продължава да се разраства, като създава цялостни решения в сферата на мобилността. Центърът в София работи в тясно сътрудничество с развойните екипи на Бош в Германия, САЩ, Унгария и Румъния и има за цел да се превърне в иновационен хъб за най-новите софтуерни решения за производителите на автомобили.

Бош демонстрира отговорност и добри практики в дългосрочна заетост и образование. Осигуряването на вдъхновяващи условия за работа и възможности за участие в иновативни проекти, както и инвестицията в развитието на служителите чрез участие в разнообразни програми, са основен приоритет на Бош в позиционирането му като предпочитан работодател. Компанията активно подкрепя кариерната ориентация на младите хора в България чрез различни инициативи и партнира на училища, университети и организации. 

През годините Бош непрекъснато разширява активността си в областта на корпоративната социална отговорност в България. Компанията подпомага фондации, социални институции и проекти в три основни области: инвестиции в образованието, подкрепа на деца, младежи и възрастни хора и грижа за околната среда, а служителите участват в различни благотворителни акции като посланици на бранда.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.bg.