Членове

Мусала Иншурънс Брокер


уебстраница

Мусала Иншурънс Брокер

Мусала Иншурънс Брокер

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

 • Брокерът е създаден  през 2007 г.
 • Основател и член на Българската асоциация на застрахователните брокери  (БАЗБ)
 • Единствен член от България на една от най-големите  брокерски организации в света UNIBA
 • Над 200 офиса в цялата страна
 • Над  120 000 клиента – физически лица
 • Над 1500 клиента – юридически лица
 • Топ 10 от 320 брокера в страната

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОТДЕЛИ

 • ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
 • ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
 • МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
 • КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС
 • ЛИКВИДАЦИОННА ДЕЙНОСТ

КАКВО ПРАВИМ

 • Комплексно проучване и задълбочен анализ на застрахователния пазар
 • Предлагане на индивидуален подход в зависимост от спецификата на интересите на бизнеса
 • Консултация и съдействие при провеждане на обществени поръчки и конкурси
 • Следене и администриране на застрахователния процес
 • Изготвяне на дайджест полици
 • Контролиране процеса на ликвидация на щетите
 • 24 часа дежурен телефон за асистънс в случай на щета

МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

 • Ние сме посветени на грижата за нашите клиенти
 • Подобряване на живота им и предоставяне на необходимата сигурност чрез качествени услуги и интелигентни решения
 • Ние се ангажираме с хората в компанията с един дългосрочен договор за взаимно доверие
 • Предоставяме прозрачна и привлекателна работна среда
 • Инвестираме в компетентност и професионално развитие на всеки в компанията
 • Последвателни сме в изграждането на доверие
 • Анализ на необходимостта от покритие и събиране на котировки от застрахователи
 • Сравняване на офертите и избор на подходящи застрахователни условия и тарифа
 • Намаляване на разходите за застраховане чрез анализ на риска и комбиниране на покрития
 • Разясняване на застрахователни условия, изключения и други ситно изписани клаузи в застрахователния договор
 • Съдействие при документалното оформяне на искане на обезщетение при застрахователно събитие;
 • Индивидуални схеми и решения
 • Гъвкави и обосновани варианти на комбинация от полици и застрахователни договори