Членове

Сервие Медикал


уебстраница

Сервие Медикал

Сервие по света

Сервие е първата независима френска фармацевтична компания с общ персонал от 22 500 служители, от тях 3000 са изследователи, които разработват медикаментите на бъдещето;

23% от общия оборот за 2019/2020 г. се реинвестира в научно-изследователска дейност;

30 нови молекули понастоящем са в процес на разработка в следните терапевтични области: онкология, кардиология, диабет, невропсихиатрия и имуно-възпалителни заболявания;

Сервие присъства в 150страни на 5 континента;

100 милиона пациенти по света се лекуват всеки ден с медикаменти на Сервие;

Оборотът за 2019/2020 г. възлиза на 4,7 млрд. евро.

Сервие в България

Сервие присъства от 27 години в България с екип от 100 служители и 26 регистрирани медикамента;

Една от водещите компании на българския фармацевтичен пазар, лидер в областта на лечението на сърдечно-съдови и метаболитни заболявания.