Членове

Експат Капитал


уебстраница

Експат Капитал

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – с над хиляда клиенти от над 35 държави и достъп до инвестиции на всички пазари по света в почти всички класове активи. Експат е единствената компания от ЦИЕ с борсово търгувани фондове на London Stock Exchange и на Frankfurt Stock Exchange.

Компанията предоставя услуги в сферата на управлението на спестяваниячрез персонализирани продукти за дългосрочно финансово планиране, уникални за България. Клиентите ни имат достъп до глобални инвестиционни възможности благодарение на изключителната международна свързаност и партньорства.

Една от основните бизнес линии на компанията е управлението на индивидуални инвестиционни сметки (wealth management). Нашата задача е да диверсифицираме риска чрез портфейл от ликвидни финансови инструменти от цял свят, осигурявайки възможности за по-висока доходност и контрол в сравнение с алтернативни инвестиционни решения.

В допълнение на услугите по управление на активи, екипът на Експат с международно образование и опит управлява и 18 фондови продукта, част от които уникални за България и региона на ЦИЕ: три договорни фонда с фокус върху глобалните пазари, семейство от 11 борсово търгувани фондове, следващи движението на основни индекси на акции от региона на ЦИЕ, един „къс“ фонд, фонд за глобално изкуство, фонд за инвестиции в злато, фонд за недвижими имоти (АДСИЦ).