Членове

КЦМ 2000


уебстраница

КЦМ 2000

КЦМ 2000 АД притежава еднолично, мажоритарно или контролно участие в капитала на дружествата от КЦМ 2000 Груп, опериращи в областта на металургията и рудодобива, производството и търговията на концентрати, цветни метали и сплави, инженеринга, индустриалния сервиз и услугите.

Продуктите и услугите на дружествата от Групата се използват от фирми–лидери на индустриалния свят. Бизнесът и приоритетните инвестиции на компанията са синхронизирани с опазването на околната среда, безопасност и здраве по време на работа. Компаниите от холдинга споделят ценности, които се превръщат във водещи принципи в работното ежедневие – лоялност, устойчивост, ангажираност и отлично обслужване.

КЦМ 2000 АД управлява и осъществява стратегически контрол върху оперативната дейност на отделните дружества, чрез участието си в техните органи за управление.