Членове

БалканСат


уебстраница

БалканСат

BalkanSat е българска компания, чиято цел е да изгради и оперира първия български телекомуникационен сателит BALKANSAT 30B System.

Системата на BalkanSat ще предоставя сигурни комуникационни и широколентови услуги за България и на африканския континент в различни направления – комуникационни и информационни системи на правителството и държавни институции, отбрана, гражданска защита, IoT, изграждане и опериране на 5G системи и др. Очаква се сателитът да бъде изстрелян през 2024 г.

BalkanSat притежава стационарна орбитална позиция за сателитни комуникации (FSS) с координати 56.02E според Приложение AP30B на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).