Членове

Содексо България


уебстраница

Содексо България

Sodexo Group е световен лидер в предоставянето на услуги, които подобряват качеството на живот. Ние осигуряваме комплексна оферта на своите клиенти, като развиваме, управляваме и доставяме широк набор от иновативни услуги за:

  • управление на обекти
  • социални придобивки и възнаграждения
  • персонални и домашни услуги.

Содексо Пасс България е създадена през 2003 г. Разработваме и предоставяме цялостни решения, които помагат на нашите клиенти да постигнат своите стратегически цели:

  • Конкурентно предимство при наемане на нови служители;
  • Повишаване на ангажираността и удовлетвореността и мотивацията на персонала;
  • Оптимизация на разходите за социални придобивки чрез специалното социално и данъчно третиране на нашите услуги;
  • Подобряване на ефективността на процесите и допълнителни приходи посредством програмите ни за стимулиране и признание на ключови служители;
  • Позитивен имидж на компанията и задържане на ключови таланти чрез персонализирани и финансово атрактивни социални придобивки на служителите.