Членове

Фармалекс България


уебстраница

Фармалекс България

Фармалекс България е част от глобалната компания PharmaLex Group, световен лидер в областта на консултантските услуги за разработване, регистрация и регулация на лекарства, проследяване на лекарствената безопасност и услуги по качество във фармацевтичната индустрия. 

Компанията предоставя глобален обхват на услугите си благодарение на голямата си мрежа от собствени филиали в Европа, Индия, Китай и САЩ. Във PharmaLex работят над 1000 специализирани експерти от над 40 националности в над 30 офиса по света, включително България.

Компанията е представена в България от 2013 г. и предоставя научни и регулаторни консултантски услуги на всеки етап от жизнения цикъл на медицинските продукти (лекарства, медицински изделия, терапии и др.), подпомага фармацевтичните компании в дейностите по разработката, регистрацията и регулацията на техните продукти и проследяването на безопасността им в цял свят, като гарантира спазването на световните стандарти и разпоредби и предоставя научни и стратегически съвети.