Членове

ПрайсуотърхаусКупърс България


уебстраница

ПрайсуотърхаусКупърс България

PwC България предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Основна цел на PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми.

PwC развива дейност в страната от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер. Експертите ни имат широки познания и практически опит в бизнеса.

Повече от 276 000 души в 721 локации в 157 държави, работещи във фирмите от мрежата на PwC, споделят своите идеи и експертиза, за да разработват нови решения и да предоставят практически консултации на своите клиенти. В офиса на PwC в София работят над 250 служители – одитори, консултанти, данъчни експерти, специалисти по човешки ресурси и др., които са ангажирани да изградят трайни взаимоотношения с клиентите и да придадат стойност на всичко, което компанията прави.