Членове

Фондация „Дневникът на мама и татко”


уебстраница

Фондация „Дневникът на мама и татко”

Фондация „Дневникът на мама и татко” е учредена през 2018 г. Нейната кауза е подобряването на практиките на родители и професионалисти в подкрепа на ранното детско развитие.

Фондацията надгражда започнатата през 2008 г. успешна мисия на едноименната марка (книга и уеб платформа) да подкрепя родителите с актуална, качествена и навременна информация.

Фондацията  работи за изграждането на модели за споделена грижа за ранно детско развитие и здраве, като се фокусира върху нуждата от партньорство между родители, професионалисти и общности.

Текущите проекти на фондацията са:

1. Изграждане на родителски кът в читалищните библиотеки;

2. Разработване на модел за проследяване и стимулиране на ранното детско развитие и здраве чрез практиките на личните лекари/педиатри.

Фондацията отваря темата за ранното детско развитие като кауза за устойчиво развитие, визирайки нуждата от по-задълбочено разбиране от страна на политиците, бизнеса, професионалистите и обществото.