Членове

ЧЕЗ България


уебстраница

ЧЕЗ България

„ЧЕЗ Електро България” АД е компанията, която снабдява с електроенергия близо 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Тя пое обслужването на клиентите на Електроразпределение Столично, Електроразпределение София Област и Електроразпределение Плевен от началото на януари 2007 г., когато бяха разделени дейностите по снабдяването и разпределението на електроенергия. Това стана в изпълнение на законовите изисквания, свързани с осигуряването на условия за пълно отваряне на енергийния пазар.

„ЧЕЗ Електро България” АД осъществява дейности по обществено снабдяване с електрическа енергия, развитие на продукти и услуги, маркетинг и стратегия на продажбите, обслужване на клиенти на ниско и средно напрежение с общ и индивидуален подход.  

Компанията се стреми да отговаря максимално на динамично развиващия се свят и технологии и да задоволява изискванията на своите клиенти. В тази връзка се разработват множество модерни услуги и онлайн функционалности. Предлагат се редица удобни начини за плащане на сметките за електроенергия, електронна фактура, sms услуги, както и заявяване на услуги по телефона и през корпоративния уебсайт.