Членове

Сайтел


уебстраница

Сайтел

Сайтел е глoбaлен лидер в доставянето на аутсорсинг бизнес услуги и контактни центрове в цял свят. Kомпанията оперира в 22 държави, има 144 офиса и над 75 000 служители света, а централното управление е в Маями, Флорида. Сайтел е част от  Acticall Sitel Group и партнира на световни брандове, за да предостави най-добрите решения според потребителността на клиентите си.

Компанията доставя клиентски решения на световно ниво, предлагайки няколко типа локации – onshore – централен сайт, в който са локирани управлението и човешките ресурси; nearshore – микросайт с местоположение в близост до централния сайт с цел по-голям географски обхват и динамика на предоставените услуги, botshore – обслужване чрез роботи и автоматизирани технологии и Work@Home –персонализирани услуги, предоставени на базата на клиентските нужди в удобна локация.

В Източна Европа Сайтел успешно оперира в три държави с главни офиси в София и във Варна-България, Белград-Сърбия, Варшава-Полша. Микросайтовете в Източна Европа са разположени в Добрич – България, Ниш – Сърбия и Гожов – Полша.

Добавена стойност имат и центровете за споделени услуги: Счетоводство и финанси, Бизнес анализи и проучване, Управление на промяната, Управление на работната сила във Варшава и Управление на проекти и оценка в Белград.

Способността на Сайтел да обслужва и проследява информацията на клиентите на няколко канала позволява непрекъснато, положително и интелегентно обслужване от името на своите клиенти.

Компанията може да предложи дългосрочно и стратегическо партньорство във всички основни индустрии, изграждайки цялостна дигитална стратегия, свързана с поддръжката на клиенти и тяхното потребление и удовлетворение като клиент на Сайтел. Такъв тип услуги са Complain handling, Retention, Digital Marketing – chat bots, SoMe, chat.

Научи повече на: www.sitel.com