Членове

Паралакс Лайф Сайънсис


уебстраница

Паралакс Лайф Сайънсис

Паралакс Лайф Сайънсис е компания, основана през 2009 година, с цел предприемачество и инвестиции в сферата на природните науки. Основатели и съдружници са Владислава и д-р Димитър Георгиеви.

През годините дружеството вложи средства в над 10 различни български малки предприятия – основно новосъздадени, и подпомага развитието им до евентуална продажба. Сферите на интерес са най-вече в областта на медицинската генетика, развитието на лекарства, медицинската наука, персонализираната медицина.

Дружеството оперира със собствени средства и залага на експертизата на учредителите си, както и на съдействието на експерти от Европа и САЩ, които подпомагат развитието на компаниите в портфейла на ПЛС най-вече на доброволни начала. Някои от фирмите, в които ПЛС е съдружник, са водещи в сферите си като НМ Дженомикс в сферата на потребителската генетика и Продъкт в сферата на персонализираната медицина.

Паралакс лайф сайънсис има пропорционална на възможностите на дружеството програма за корпоративна социална отговорност и работи с две социални компании, няколко неправителствени организации и едно училище за хора с увредено зрение.