Членове

Филип Морис България


уебстраница

Филип Морис България

Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (PMI), водещата международна компания в производството и разпространението на тютюневи изделия в света с над от 150-годишна история. Шест от международните марки на PMI са сред първите 15 марки цигари, продавани в над 180 страни, включително Marlboro – марка номер едно в света. Компанията разполага с 48 производствени мощности в 32 държави, като повече от 150 милиона потребители по света избират нейните продукти. Но визията на компанията не свършва дотук.

От повече от десетилетие PMI е посветена на идеята да осъществи безпрецедентна промяна в историята на компанията, като замени цигарите с бездимни продукти. Именно с тази цел над 400 учени, инженери и експерти в различни области от двата развойни центъра на компанията в Швейцария и Сингапур разработват нови продукти, които да се превърнат в по-малко вредна алтернатива на цигарите.

PMI изгражда бъдещето си върху бездимните продукти – едно бъдеще, в което цигарите ще бъдат заменени от богат асортимент революционни продукти. Това е правилното решение за потребителите, за компанията, за нейните акционери и за обществото като цяло. PMI заявява твърдо своя ангажимент да разработва и предлага на пазара продукти с намален риск (Reduced-Risk Products - “RRPs”) – продукти, които имат потенциал за намален индивидуален риск и риск за населението като цяло в сравнение с риска от цигарите. Целта е един ден вредата от цигарите да бъде премахната, което е приоритет в  усилията на PMI за постигане на устойчивост. Дългосрочната визия на PMI за бъдещето е да предложи на пълнолетните пушачи възможност да изберат алтернативи на тютюнопушенето, които са по-малко вредни и същевременно осигуряват същото удовлетворение. Успехът на PMI в производството и разпространението на традиционните тютюневи изделия и наличието на повече от 80 000 служители във всяка точка по света дават на компанията увереността и ресурсите да преследва своята амбициозна визия. PMI също така държи да се развива непрестанно като добър работодател и социално отговорна компания. Компанията се гордее с програмите си за корпоративна социална отговорност, които ефективно допринасят за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН. Благотворителните програми на PMI, осъществявани по целия свят, включват инвестиции в развитието на общностите там, където работят и живеят нейните служители, и в районите, където се отглежда тютюн.  Програмите са насочени към подобряване на достъпа до образование, създаване на икономически възможности и насърчаване на предприемачеството в тези общности, както и към осигуряване на помощ при бедствия и хуманитарни кризи.

PMI е и компания с отговорно отношение към околната среда. В резултат на драстичния напредък в тази насока, днес компанията е сред водещите фирми за бързооборотни потребителски стоки по отношение на своя екологичен отпечатък. PMI получава признание от заинтересованите страни в обществото за съществения напредък при справяне със сложните социални и икономически проблеми в общностите, като се започне от това как PMI подбира тютюна за производство на своите висококачествени продукти и се стигне до това как компанията произвежда и предлага своите продукти.

Днес за Филип Морис България ЕООД работят близо 80 висококвалифицирани  служители, които споделят ценностите и визията на PMI, ангажирани са с целите ѝ и се гордеят с успехите ѝ. Филип Морис България не само поддържа стабилно присъствие в България през последните 10 години, като предлага асортимент от познати международни марки, но и активно работи по инициативи за устойчиво развитие в отдалечени и обезлюдяващи се райони на страната с основен поминък тютюнопроизводство. От 2015 г. насам Филип Морис България се гордее със своята благотворителна програма, наречена „Забавно лято, грижовна есен“, чрез която осигурява подкрепа за деца и възрастни хора от няколко тютюнопроизводителни области в България.  В рамките на едно от направленията на проекта се създават възможности за деца от различни възрастови групи да подобрят способностите и мотивацията си за учене, да придобият умения и познания чрез участие в забавни образователни дейности през лятото, като по този начин се постига и превенция на детския труд в съответните общности. Вторият аспект на програмата е насочен към подобряване на здравния статус на възрастните хора в същите райони чрез предоставяне на специализирани медицински прегледи и консултации, така че бенефициентите да получат допълнително лечение и грижа при установяването на необходимост. В съответствие с амбициозните дългосрочни цели на PMI за устойчиво развитие, Филип Морис България ЕООД продължава своя ангажимент да доразвива и разширява програмата с оглед постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Служителите на Филип Морис България приеха с гордост и наградата за „Най-добър работодател“ за 2016 г. от организацията AON благодарение на своите високи резултати по отношение на ангажираността и удовлетворението на персонала, както и за приемане на многообразието като част от организационната фирмена култура.  И това не е всичко. След независима оценка, от международната организация Top Employers Institute,  проведена в световeн мащаб, компанията бе отличена в началото на 2017 г. със сертификат “Top Employer” за своите отлични програми за развитие на служителите, за добри условия на работа и възможности за кариерно развитие.

Допълнителна информация за компанията ще намерите на: www.pmi.com и www.pmiscience.com