Членове

ОКИН България


уебстраница

ОКИН България

ОКИН БЪЛГАРИЯ е на българския пазар от 2008 година, където предоставя интегрирани фасилити мениджмънт услуги. Те включват технически услуги като администриране и поддръжка на сгради, 24/7 реакция на спешни ситуации, контрол на разходите за енергия, технически надзор на съоръжения и поддръжка. Както и административни услуги като охранителни услуги, рецепционни услуги, услуги по поддръжка на технологично оборудване, услуги по почистване, озеленяване, кетъринг и др.

ОКИН БЪЛГАРИЯ постоянно търси подобрения в предлаганите услуги и предоставя на клиентите си достъп до уникален международен опит, придобит от членството на дружеството в международния алианс EUROPEAN CUSTOMER SYNERGY C.А.

В момента ОКИН Груп управлява 9000 сгради със застроена площ, надвишаваща шест милиона квадратни метра.