Членове

ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД


уебстраница

ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа, част е от немската Schwarz-Gruppe и присъства в над 25 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 83 магазина в 43 града и над 2000 служители, а марката Lidl е затвърдила водещата си позиция на пазара на хранителни стоки в България.

Над 800 млн. лв. инвестиции на зелено в земя и сгради за последните шест години са доказателство за дългосрочния инвестиционен ангажимент на компанията.

Своята социалноотговорна политика Лидл България фокусира върху пет основни сфери: околна среда, общество, асортимент, служители и бизнес партньори, като за всяка една от тези области компанията прилага конкретни мерки на регионално и национално ниво. Корпоративната социална отговорност е интегрирана в устойчивия икономически модел на компанията, тя е инвестиция в успешното бизнес развитие на Лидл България.