Членове

Обединена българска банка (ОББ)


уебстраница

Обединена българска банка (ОББ)

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ от Националната банка на Гърция. След предстоящото обединение между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ ще бъде третата най-голяма банка в България по отношение на активи от около 5.1 млрд. евро, с пазарен дял от приблизително 11%.

Заедно, СИБАНК, ОББ и дъщерните й дружества, и ДЗИ ще се превърнат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за КВС Груп. Вследствие на това КВС Груп ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги.