Членове

Фондация „Сийдър“


уебстраница

Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение. Ние прилагаме високи стандарти на грижа чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности.

От създаването си през 2005 г:

  • Подобрихме живота на над 1500 деца и младежи;
  • Първи самостоятелно закрихме Дом за деца с увреждания и допринесохме за закриването на още 11;
  • Изградихме множество партньорства на национално и местно ниво;
  • Управляваме 9 социални услуги;
  • Полагаме индивидуални грижи за над 100 деца и младежи;
  • Инвестираме в екип чрез прилагане на иновативни модели за обучение и развитие;
  • Насърчаваме доброволчеството и корпоративната социална отговорност като двигатели на положителна промяна.

 

 

 

 

Facebook

Twitter

LinkedIn