Членове

БМВ България


уебстраница

БМВ България

BMW Фертрийбс ГмбХ България е клон на BMW Vertriebs GmbH, дъщерна компания на BMW Group – най-успешният производител на премиум продукти и услуги за индивидуална мобилност. Компанията осъществява своята дейност в България от 2007 г. и активно прилага политиката на BMW Group за придържане към най-високи стандарти за корпоративна отговорност и прозрачна дейност спрямо клиенти, партньори и служители. Реализацията на значителен брой автомобили с марките BMW и MINI, серийно оборудвани с технологии за понижаване на разхода и намаляване на вредните емисии, допринася за повишаване на информираността и изискванията на клиентите по отношение на ефективността и екологичното влияние на автомобилите.

BMW Group България активно подкрепя обществени инициативи в подкрепа на околната среда и/или насочени към активна дискусия за устойчива индивидуална мобилност.