Членове

Алианс Принт


уебстраница

Алианс Принт

Алианс Принт ЕООД е една от най-големите и бързоразвиващи се печатници в България. През годините Алианс Принт ЕООД се утвърди като водеща компания в производството на висококачествени печатни материали.

Нашето портфолио съдържа вестници; книги; рекламни материали – каталози, брошури, постери, флаери; списания; опаковки; етикети; календари и много други.

Алианс Принт ЕООД не просто продава на своите клиенти печатни продукти, тя им предоставя средства за осъществяване на техните бизнес цели.

Основната ни цел е постоянно да обновяваме пакета от предлаганите от нас  услуги. Това е главната причина, поради която нашата компания инвестира непрекъснато в нови технологии.

Независимо от модерните технологии, с които разполагаме, ние виждаме нашия персонал като най-ценния ресурс, който притежаваме. В Алианс Принт ЕООД работят силно мотивирани и амбициозни хора. Ние вярваме в силата на екипната работа. Провеждаме постоянни обучения и семинари за нашите служители.

Алианс Принт ЕООД е ориентирана към своите клиенти, като наш най-важен приоритет е задоволяването на техните потребности от печатна комуникация. Ние го постигаме с индивидуално отношение, компетентно и висококачествено обслужване на нашите клиенти.

От 2010 г. компанията оперира на европейския пазар. Високото качество на продукцията, кратките срокове за изпълнение и стратегическото географско разположение дават възможност на компанията да се конкурира успешно с други печатници от eвропейски държави, които имат силни традиции в този сектор като Франция, Белгия, Германия и Италия. Всяка година нашата експортна продукция се увеличава. През 2015 г. тя е три пъти повече от тази през 2014 г.

За да има възможност да отговори на повишаването на конкурентоспособността на пазара, Алианс Принт ЕООД постоянно обновява производствените си мощности.

Ние гарантираме, че продуктите ни са с високо качество и поемаме ангажимент за бързо изпълнение и доставка, които да надминат очакванията на нашите клиенти.