Членове

УниКредит Булбанк


уебстраница

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка – номер едно по активи, кредити, депозити, акционерен капитал и др. Банката работи с един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.

УниКредит Булбанк развива целенасочена програма за корпоративна социална отговорност с фокус върху образование и повишаване на финансовата култура, предприемачество и иновации.