Членове

Кордеел България


уебстраница

Кордеел България

КОРДЕЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Фирма Кордеел започва дейността си в България преди петнадесет години като акционер в местна строителна фирма в София. С разрастването на икономиката и увеличаването на възможностите за бизнес в България Кордеел основава изцяло собствена дъщерна компания. Кордеел България ЕАД е създадена през 2006 г. като 100% дъщерно дружество на групата от фирми Кордеел.

Днес Кордеел България разполага с екип от 230 работници на пълно работно време и персонал от 70 инженерни и административни служители. Годишният оборот на българското дружество е приблизително 35 милиона евро.

Кордеел е активна на българския пазар като главен изпълнител на индустриални, логистични, търговски и бизнес сгради, а също и в изграждането на рафинерии. Кордеел България работи с "ноу хау" на групата от фирми, базирани в Западна Европа, и прилага тези знания в комбинация с добро познаване на спецификата на местния пазар. Този подход помага на Кордеел България да предоставя на клиента по-добър продукт, който отговаря на европейските стандарти и добри практики в хармония с местните разпоредби и норми. Приоритет на Кордеел България е проектирането и строителството на производствени сгради и преработващи предприятия, складове за хранително-вкусовата  промишленост и лека индустрия, за автомобилната индустрия, за съхранение на опасни продукти, депа за отпадъци, търговски и офисни сгради.

На база на големия опит, натрупан в тази сфера през последните десетилетия в Белгия и Холандия, след присъединяването на България в Европейския съюз Кордеел България увеличава своето участие на българския пазар и става предпочитан партньор за проектиране и строителство на всички български и чуждестранни инвеститори.

Кордеел България работи с ясни и добре работещи процедури за управление на качеството, оценка на риска, както и за безопасни условия на труд.

Основна цел в изпълнението на всеки обект е качествено и срочно изпълнение. Кордеел България работи при непрекъснат мониторинг от страна на Кордеел Белгия за напредъка на обектите, качественото им изпълнение и, не на последно място, спазване на процедурите за безопасни условия на труд. Не е без значение и това, че резултатът от работата на компанията в България има отзвук не само тук, но и в Европа. Този факт е допълнителна мотивация за екипа на Кордеел България да продължава да се развива и да постига високи резултати на строителния пазар у нас.

УСЛУГИ

Какво може да предложи Кордеел България ЕАД за вашия бизнес в България:

  • ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОЕКТА
  • АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА
  • ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И БЮДЖЕТЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИЯТА
  • ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИЦИ
  • СЪДЕЙСТВИЕ С АРХИТЕКТИ, ИНЖЕНЕРИ И ОТДЕЛНИ ДОСТАВЧИЦИ
  • ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО
  • СТРОИТЕЛСТВО ДО КЛЮЧ
  • ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ
  • ИЗПИТВАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
  • ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИТЕ В ПРОЦЕС НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

ГРУПАТА КОРДЕЕЛ

Групата от фирми Кордеел, със седалище в Темсе (Белгия), е 100% семейна компания главен изпълнител с годишен оборот от 480 милиона евро и повече от 1000 служители. Основана през 1934 г. от Гислен Кордеел, компанията се разраства непрекъснато и е активна във всички видове строителни проекти: индустриално строителство за логистични или производствени цели, офиси, сгради за обществено обслужване (болници, училища, и др.), реконструкции на съществуващи сгради и инженеринг. Приоритет е цялостното проектиране и изграждане на проектите „до ключ“. Компанията има офиси в Белгия (Хуселт и Темсе), Холандия (Кордеел Холандия с офиси в Звиндрехт, Аксел и Влисинген), Франция (Батикор в Лил), Германия (Кордеел в Аахен) и България (Кордеел България ЕАД в София).