Членове

Корпорация "Развитие"


уебстраница

Корпорация "Развитие"

Корпорация „Развитие” е учредена през 1993 г. като командитно дружество с акции (КДА).

По-големите акционери са ОББ, ДЗИ, „Интрансмаш-Инженеринг” АД и близо 900 юридически и физически лица.

Дейността на Корпорацията се свързва с управление на инвестиции в стойностни дялове и акции, както и на първокласни недвижими имоти.

Корпорация „Развитие” се присъединява към БФБЛ през 2005 г.