Членове

Уестингхаус Електрик Къмпани


уебстраница

Уестингхаус Електрик Къмпани

„Уестингхаус Електрик Къмпани“ е единствената компания, чийто фокус е изцяло базиран в областта на ядрената енергетика. Компанията предлага широк спектър от продукти и услуги за атомни електроцентрали в световен мащаб. Нашите близо 13 000 служители доставят ядрено гориво, предлагат решения за управление на отработеното ядрено гориво, ядрени услуги и обслужване на оборудването в АЕЦ, проектират и внедряват системи за контрол и управление, както и проектират съвременни ядрени мощности. С най-голямата база от изградени атомни електроцентрали в света, не съществува друга компания, която да притежава по-голям опит в областта на ядрената енергетика.

С общите ресурси на „Уестингхаус“ и „Тошиба“ предлагаме на клиентите още по-широк спектър от продукти и услуги. Компанията се стреми към увеличаване на своята ангажираност в намирането на решения за намаляване на времето за планови ремонти, на оперативните разходи, както и в гарантирането на ефективна и чиста от вредни емисии експлоатация на централите.