Членове

Фондация „За Нашите Деца”


уебстраница

Фондация „За Нашите Деца”

Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската детска правозащитна организация „ВсякоДете” и работи от 1992 г. в България. „За Нашите Деца” е първата организация в България, която пилотира приемната грижа през 1997 г. Днес фондацията работи за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.

Дейността на фондация „За Нашите Деца“ се подкрепя от Консултативен съвет, в който членуват известни личности от различни сектори на обществения живот, както и от широк кръг професионални общности, представители на медиите и бизнеса.

Визията на фондацията е „Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“, а мисията - да предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.