Членове

Райфайзенбанк


уебстраница

Райфайзенбанк

Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994 г. и е първата банка в България със 100% чуждестранно участие. Райфайзенбанк е универсална банка, която е насочена към корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, граждани и институционални клиенти. Активите на банката към 30 юни 2012 г. възлизат на 6.8 млрд. лева, което я нарежда на трето място в страната. Близо 3500 служители на Райфайзенбанк обслужват почти 782 000 клиенти чрез мрежа от 185 офиса.

Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо, около 61 000 служители на РБИ обслужват около 14.2 милиона клиенти чрез повече от 3100 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа (тези данни включват Полбанк). РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

Награди

Райфайзенбанк (България) e отличавана с приза: “Банка на годината” на в. Пари за 2002 г.,  2003 г., 2007 г. Банката е носител и на наградите:”Банка на годината” за 2005, 2006, 2008 г. на сп. Банкер, “Най-добра банка” в България за 2005 г., 2008 г. на сп. Global Finance, “Най-добра чуждестранна банка в България” на Euromoney, 1996, 1997, 1999 и 2000. През 2011 и 2012 г. банката взе приза “Таен клиент” за най-добро обслужване на Асоциация Банка на годината. Райфайзенбанк е отличавана и с редица награди за корпоративната си социална отговорност.