Членове

Лойдс Регистър


уебстраница

Лойдс Регистър

Лойдс Регистър е глобална организация с мисия да защитава живота и собствеността и да развива образованието и научните изследвания в транспорта и инженерната сфера.

Нашата репутация като независим орган - с безопасността, почтеност и високо качество като ръководни принципи - е била изградена в продължение на повече от 250 години. Създадена през 1760 да инспектира търговски кораби и ги "класифицира" в съответствие с тяхното състояние, от 1900 г. ние започнахме да прилагаме нашите умения и опит в други сектори. Сега предлагаме услуги на морската, железопътната и енергийни индустрии, както и сертификация на системи за управление в широк спектър от сектори, насочени към подобряване на безопасността, качеството и ефективността.

В Лойдс Регистър работят около 7900 души в офиси в 240 града по света. Имаме четири бизнес направления, обособени в три региона - Азия, EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) и Северна и Южна Америка:

  • Морска индустрия
  • Енергетика
  • Транспорт
  • Системи за управление (LRQA)

Лойдс Регистър предоставя независими осигуряване и експертни съвети към фирми, работещи с висок риск, капиталоемки активи в енергетиката и транспортния сектори. Той подобрява безопасността на живота, собствеността и околната среда, като помага на своите клиенти да се гарантира качеството на строителството и експлоатацията на критичната инфраструктура. Чрез своите бизнес услуги за осигуряване, ние помагаме на фирмите да управляват своите системи и рискове в широк спектър от области от безопасността на храните до управлението на енергията.

Работата ни помага да се гарантира, че активите и процесите на нашите клиенти са безопасни, отговорни и устойчиви. Ние предлагаме независимо осигуряване и експертни съвети към фирми, работещи с висок риск, капиталоемки активи в енергетиката и транспортния сектори. Чрез нашите бизнес услуги за осигуряване ние помагаме на компаниите да управляват своите системи и рискове в широк спектър от сектори.

Ние предоставяме професионални услуги в целия жизнен цикъл на активите, които са от решаващо значение за живота на всички нас. Ние помагаме на нашите клиенти, да се гарантира качеството на строителството и експлоатацията на критичната инфраструктура - кораби, нефтени платформи, електроцентрали, влакове.

LRQA (Лойдс Регистър осигуряване на качеството) е дъщерно дружество на LR и е основана през 1985 г. за извършване на акредитирана сертификация на системи за управление по международни стандарти като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO / TS 16949 и много други във всеки отрасъл на идустрията.

Първият офис в България е открит във Варна през 1967 г. основно за целите на морската индустрията, а след това през 1997 г. в София е открит офис за предоставяне на услугите на LRQA.