Членове

И-Джи-Ай ООД

И-Джи-Ай ООД

И-Джи-Ай ООД е компания, която повече от 10 години е представителство на водещи европейски и американски производители на лакове и мастила за метални опаковки, титанов диоксид и цветни пигменти за лако-бояджийската промишленост, катализатори за заводи за производство на амоняк и рафинерии. Фирмата също така предлага на българския пазар аромати за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, аромати за битова химия, тоалетни продукти и фина парфюмерия.

Успехът ни е резултат от отдадеността на хората в компанията и тяхното желание да постигнат резултати по правилния начин, като работят отговорно и се стремят към отлично изпълнение на професионалните си задължения, прилагат креативност и отговорност в търсене на нови възможности за бизнес и растеж на компанията.

Нашата история

И-Джи-Ай OOД води началото от представителството на британския химически гигант ICI PLC /Imperial Chemical Industries/, която започва своята дейност през 1968 г. в София. Представителството на ICI PLC включва всички подразделения - фармацевтични продукти, агрохимикали, оцветители и текстилни бои, сърфактанти, взривни вещества, полиуретани, биоциди, лакове и мастила, бои.

Разделянето на ICI на химически и биотехнологичен отдел и формирането Zeneca PLC, води до създаването на И-Джи-Ай ООД през 2001 година.

Нашата работа

И-Джи-Ай ООД е създадена през 2001 г., за да продължи и разшири дейността на бившите химически отдели на ICI и да привлече бизнес партньори и клиенти в България и чужбина. Компанията представлява следните отдели: Akzo Nobel Packaging Coatings (лакове и мастила за метален амбалаж), Huntsman Tioxide Europe Limited (титанов двуокис), Cappelle Pigments (цветни пигменти), Johnson Matthey Catalysts (катализатори), Lucite International Ltd (акрилни продукти), Givaudan Fragrances Ltd (парфюмни и ароматични композиции), Sensient Flavors Ltd (аромати за храни) и Quintessence Fragrances UK Ltd (парфюмни и ароматични композиции).

Нашата мисия е да предлагаме висококачествени услуги и продукти на нашите клиенти и да бъдем връзката между нашите партньори в чужбина и техните клиенти в България, гарантирайки постоянно развитие и растеж.

Ние се стремим да се запазим културата и бизнес етиката, получени от опита в работата за голяма химическа компания, с високо ниво на експертни познания в отраслите, в които  работим.

Опазване за  околната среда

Като компания, която работи в областта на химическата промишленост и като членове на обществото, за нас е гордост да допринасяме за опазването на околната среда.

Ние правим всичко възможно да се съобразяваме с европейските правила и регламент за превоз на опасни товари и съответната документация винаги съпровожда химическите продукти които внасяме, за да бъде избегната опасността от замърсяване на околната среда.

Ние се грижим за околната среда и сме горди, че нашите служители, правят всичко възможно за опазването й.

Ние стриктно се придържаме към  Етичния Кодекс на БФБЛ за поддържане на високи етични стандарти в бизнес отношенията, в създаването на който сме участвали  активно.

И-Джи-Ай ООД

ул. Иван Вазов 2

София 1000

Тел: +359 2 9874 874

E-mail: egi@einet.bg