Членове

Дънди Прешъс Металс Челопеч


уебстраница

Дънди Прешъс Металс Челопеч

Дънди Прешъс Металс Челопеч е българска компания с предмет на дейност добив и преработка на медно-златни руди от находище „Челопеч“. Компанията разработва медно-златното находище от 2004 г. Добивът на медно-златни руди от находището  се извършва по подземен способ; краен продукт от преработката на добитата руда е медно-златен концентрат.

„Челопеч” е уникално находище със своя минерален състав, размери и геоложки характеристики. Рудник „Челопеч” е уникален с модерния начин на експлоатация на находището, модерните машини и механизация, нововъденията във всички области на производство. Грижата за околната среда и партньорството с местните общности са водещи принципи при осъществяването на дейността на Челопеч Майнинг.

Най-ценният капитал на Челопеч Майнинг са служителите и работниците – способните и амбициозни хора, които влагат хъс и сърце, за да превърнат Дружеството в еталон за модерен рудник в световен мащаб. С това Челопеч Майнинг е уникално място за работа.

„Челопеч Майнинг” ЕАД е компания, която ясно осъзнава социалния си ангажимент и значимост и успоредно с производството инвестира в развитието на местните общини. През 2010 г. Дружеството получи наградата за социално отговорна компания на Българската минно-геоложка камара. В началото на 2012 г. Челопеч Майнинг беше отличена за своята Частна профилирана гимназия за чуждоезиково обучение „Челопеч“ в с. Челопеч като Инвеститор в знанието; за инвестициите си в общините Челопеч, Чавдар и кметствата Карлиево и Църквище, община Златица, компанията заслужи и място като Инвеститор в обществото от Български форум на бизнес лидери. С разнообразните си проекти в полза на развитието на обществото Дружеството заслужи и специалната награда Engage на Международния форум на бизнес лидерите за най-голям брой служители участващи в обществено-полезни каузи.

Следвайки своите ценности – достойнство и уважение, постоянно усъвършенстване, екологична отговорност, здраве и безопасност, прозрачност и инвестиции в обществото, Челопеч Майнинг допринася за промяна на имиджа на минната индустрия.