Членове

Технологика


уебстраница

Технологика

ТехноЛогика е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение.

Дейността на фирмата е сертифицирана според стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и съюзната публикация на НАТО AQAP 160. ТехноЛогика има офиси в София, Пловдив, Варна, Република Македония и Босна и Херцеговина, а екипът й наброява повече от 170 специалисти в различни области.

Мисията на ТехноЛогика е да удовлетвори и надмине очакванията на клиентите си, като значително подобри тяхната дейност, посредством внедряване на водещи информационни технологии. Нейната дейност е изцяло посветена на успешното приключване на всеки проект и осигуряване на възможност клиентът пълноценно да използва внедреното решение.

ТехноЛогика развива целенасочена иновативна дейност – усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава технологични средства. Продуктовият портфейл на компанията включва софтуерни решения за:

 

  • управление на фирмена дейност (ERP);
  • управление на човешки ресурси (HRM);
  • управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM);
  • описание и анализ на бизнес процеси (BPM);
  • управление на проекти (PM);
  • администриране на данни и автоматизиране на отчетността (Data Warehouse &BI);
  • географски информационни системи (GIS);
  • инженерно проектиране и производство (CAD/CAM);
  • специализирани решения за различни отрасли (Billing, Smart Metering, Emergency Management и др.);
  • разработване на софтуер по поръчка.

 

Стремежът на ТехноЛогика е не само да бъде просперираща иновативна фирма, но и да налага ценности, да утвърждава българско самосъзнание и изгражда модел за обществено отговорен бизнес. Компанията подкрепя множество проекти, насочени към: деца в неравностойно положение, образование и наука, култура и развитие на различни обществени организации.