Членове

Хил Интернешънъл България ООД


уебстраница

Хил Интернешънъл България ООД

HILL International Bulgaria е част от австрийската консултантска група HILL International GmbH с около 40 офиса в повече от 20 държави. След повече от 20 години практика в Бълагрия познаваме пазара и имаме контакти в различни индустрии.

Като Ваш партньор ние комбинираме интегриран и систематизиран подход, съобразен със спецификата на Вашата компания.

УСЛУГИ

>         Набиране и подбор на персонал

>         Директно търсене

>         HILL Competence Audit  / Индивидуална оценка

>         Анализ на потенциала

>         Оценка на мениджмънта (Management Audit)

>         Център за оценка

>         Освобождаване на персонал (Outplacement + Career coaching)

>         HR Due Diligence

>         Анализ на търговския потенциал / Оценка и развитие на търговския екип

>         Кариерно консултиране

>         Лизинг на персонал

Нашата тестова система - Анализ на компетенциите© (HILL Competence Analysis©), Ви позволява да идентифицирате потенциала на служителите си бързо и прецизно и да го използвате съобразно техните личностни качества, интереси и способности.

В допълнение, повишавате добавената стойност чрез ефективен подбор, позициониране и мотивация на екипа.
Опознавате пълния потенциал на Вашите служители  и подсигурявате конкурентноспособността на Вашата организация!