Галерия - Българска индустрия: мисия възможна, Пловдив, 2014