Годишни награди за отговорен бизнес

Създадени през 2003 г., Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социалноотговорното поведение на бизнеса в България. Те са признание за усилията на тези компании, които развиват успешно проекти в областта на корпоративната социална отговорност и същевременно се стремят да насърчат останалите бизнес представители да развиват активна социална политика. Годишните награди на БФБЛ са национални и за тях могат да бъдат номинирани компании от цялата страна, независимо от техните големина и сфера на дейност и дали са членове на Форума или не.

Награди се връчват в следните 6 категории:

 • Инвеститор в обществото – отличава компанията с най-сериозни бизнес практики, насочени към дългосрочно социално развитие и просперитет на общността, в която функционира, или на цялото общество.
 • Инвеститор в околната среда – отличава компанията с най-активна дейност за опазване на околната среда, създаване и използване на екологично чисти продукти или технологии.
 • Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд – поощрява успеха на компании, които се стремят към устойчиво развитие чрез непрекъснат професионален растеж на своите служители и реализират практически стъпки за подобряване условията на труд.
 • Инвеститор в знанието – отличава компаниите, които работят усилено за повишаване качеството на образованието, подобряване квалификацията на младите хора в България и подпомагане на научната и изследователската дейност.
 • Награда за маркетинг, свързан с кауза – отличават се компании, които, рекламирайки своя продукт или услуга, в същото време декларират подкрепата си за определена социална кауза. Tя може да е материална (част от цената на продукта или услугата се отделя в полза на каузата), може и да е само под формата на добро послание, насочено към клиентите. Така потребителите не само се присъединяват към социалноотговорното поведение на компанията, но и научават повече за нуждите на обществото.
 • Най-добра социална политика на малко или средно предприятие.
 • Специалната награда ENGAGE – присъжда се на един от всички номинирани проекти във всички категории. Носителят се определя от Международния форум на бизнес лидерите, а основният критерий е степента на ангажираност и участие на служителите на една компания при реализирането на номинирания проект или за цялостен принос на нейните служителите за общественополезни каузи.

От 2005 г. БФБЛ е национален координатор на Бизнес наградите за околна среда на Европейската комисия и в това си качество осигурява участие в конкурса за едно от най-престижните бизнес отличия в Европа на българските компании, спечелили в категорията „Инвеститор в околната среда”. Форумът определя и българския представител, член на журито на Европейските награди.

Европейските бизнес награди за околна среда се връчват на всеки две години в следните четири категории:

 • Мениджмънт
 • Продукт
 • Технология
 • Международно сътрудничество

Членове на БФБЛ

» Присъединете се към БФБЛ

© 1999-2019 БФБЛ. Всички права запазени | Условия за ползване | Политика за поверителност
Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
Следвайте ни в: